Масово се нарушават правилата за хигиенни условия при пране на бельо от обекти с обществено значение – болници, детски градини, старчески домове, ресторанти, хотели, козметични салони. На този малко дискутиран проблем обърнаха внимание експерти от българската Асоциация за промишлено пране.

Масово се нарушават правилата за хигиенни условия при пране на бельо от обекти с обществено значение – болници, детски градини, старчески домове, ресторанти, хотели, козметични салони. На този малко дискутиран проблем обърнаха внимание експерти от българската Асоциация за промишлено пране.
По думите им елементарни изисквания към процеса на промишленото пране у нас не се спазват. Става въпрос за правилото в обществените сгради да има обособена мръсна и чиста зона с приемни складове, експедиция на прането, специализирани дезинфектанти и т.н. „Масово хигиената е много занижена – смесва се чисто с мръсно пране, не се използват добри препарати и като цяло не се предоставя качествена услуга”, смята Иван Мидюров от асоциацията.
Според него и колегите му друг съществен проблем е прането в промишлени обеми в обекти за химическо чистене, които не са пригодени за това и не разполагат с необходимото оборудване и дезинфектанти. Това крие сериозен риск от зарази, посочиха специалистите.
От асоциацията предупредиха, че половината от предприятията за промишлено пране попадат в сивата икономика. „Възнагражденията в тях са много ниски – около 300 лева, а няма кой да работи за толкова малко пари, значи се дават пари под масата”, допълни Мидюров, подчертавайки, че трудовата дисциплина, графиците, отпуските на работещите в тези предприятия остават далеч от контрола на държавата.
Често тези стопанства ползват и нерегламентирано енергийни ресурси, липсва и отчетност на издаваните фактури, смятат още представители на асоциацията. Те настояват за държавен контрол и пререгистрация на всички обекти за промишлено пране, както и за дефиниране на критериите за извършване на тази дейност.
Експертите поискаха и прекратяване на порочната практика болниците да сключват обществени поръчки за пране, следвайки единствено критерия “най-ниска цена”.
От здравното министесртво обявиха, че не са получавали информация за възникнали епидемиологични проблеми вследствие на неспазване на хигиенните изисквания от страна на обществени перални за граждани или в лечебни заведения.
От ведомството увериха, че извършват контрол за спазване на нормите най-малко два пъти годишно. Експертите са започнали проверка по сигнала, който е подала Асоциацията за промишлено пране.