fbpx

юли 2020

You Are Here: Home / юли 2020

БЕЛИНА ЕКО ФРЕШ ООД сключи договор по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Categories:
16/07/2020
БЕЛИНА ЕКО ФРЕШ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът е на стойност 10 000 лв. и със срок за изпълнение 3 месеца. Средствата ще бъдат използвани за обезпечаване на разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Проект BG16RFOP002-2.073-3512 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ с бенефициент БЕЛИНА ЕКО ФРЕШ ООД осигурява финансиране на необходими режийни разходи за осъществяване на дейността на дружеството.