fbpx

февруари 2021

You Are Here: Home / февруари 2021

БЕЛИНА ЕКО ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Categories:
02/02/2021

БЕЛИНА ЕКО  ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.  Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е на стойност 150 000 лв. и със срок за изпълнение 3 месеца. Средствата ще бъдат използвани за обезпечаване на разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19