Не се спазват елементарни условия на хигиена при прането на бельо от обекти с обществено значение – болници, диагностично-консултативни центрове, детски градини, старчески домове, ресторанти, хотели, хостели, козметични салони.
Това предупредиха днес на пресконференция от Асоциацията за промишлено пране.
Сред основните изисквания при промишленото пране, за разлика от битовото, е поточност, обособена мръсна и чиста зона с приемни складове, експедиция на прането, качество на перилните препарати използване на специфични дезинфектанти.
Тези изисквания са масово пренебрегвани от промишлените стопанства за пране, а хигиената е много занижена, тъй като се смесва чисто с мръсно пране и не се използват добри препарати, твърди Иван Мидюров, управител на Софийската перална компания.
Друг съществен проблем бил прането в промишлени обеми в обекти за химическо чистене, които не са пригодени за това и не разполагат с необходимото технологично оборудване и дезинфектанти.Това крие риск от зарази
От асоциацията предполагат, че половината от предприятията за промишлено пране попадат в сивата икономика, тъй като възнагражденията в тях са много ниски – около 300 лева. Няма кой да работи за толкова малко пари, значи се дават пари под масата, заяви Мидюров.
По думите му трудовата дисциплина, графиците, отпуските на работещите в тези предприятия остават далеч от контрола на държавата.
Често тези стопанства ползват нерегламентирано енергийни ресурси, липсва и отчетност на издаваните фактури, смятат представители на асоциацията.
Според тях нормативната уредба (наредба 38), регламентираща изискванията, е морално остаряла и не отговаря на новите технологични условия.
Асоциацията настоява за държавен контрол и пререгистрация на всички обекти за промишлено пране, както и за дефиниране на критериите за извършване на тази дейност.Тя се обяви и за прекратяване на порочната практика болниците да сключват обществени поръчки за пране, следвайки единствено критерия “най-ниска цена”.
В официално съобщение до медиите Министерство на образованието обясни, че
“до момента не е постъпвала информация за възникнали епидемиологични неблагополучия
от неспазване на хигиенните изисквания и нарушаване на технологичния процес, както в обществени перални за граждани, така и от такива, функциониращи в лечебни заведения”.
От пресцентъра на министерството обясниха, че в обществените перални се допуска изпиране на бельо и от здравни заведения при определени условия, а именно:
– изпирането и дезинфекцията на бельото се извършва само термодезинфекционен и химиотермодезинфекционен метод;
– при всяка една от фазите на технологичния процес не се допуска смесване на бельото от лечебното заведение с това от обектите с обществено предназначение и гражданите;
– забранено е в обществените перални да се изпира бельо от отделенията за лечение на туберкулозно и инфекциозно болни
– забранено е също така в тези перални да се пере бельо, замърсено с биологични материали
Дезинфекцирането на бельото се извършва с биоциди, подходящи за тази цел
и разрешени от Министерство на здравеопазването, като контролът по спазване изискванията на наредбата се извършва най-малко два пъти годишно от Регионалните здравни инспекции в цялата страна.
“Същата Асоциация за промишлено пране е изпратила сигнал до МЗ. Разпоредено е и е започнала проверка по изнесените в този сигнал обстоятелства. След приключването на проверката медиите ще бъдат информирани за резултатите от нея”, обясняват от министерството.