Химическото чистене датира от антични времена. То започва с откриването на текстилното облекло. В руините на Помпей са намерени находки от добре развит занаят на тепавичари, които са били така наречените професионални чистачи на дрехи. Тогава се използва силен алкален разтвор и амоняк при прането на дрехи. Специален вид глина, наречена “глината на тепавичарите“, била използвана за попиване на мазнини и петна от дрехи, които са твърде деликатни, за да бъдат изпрани.

Има много истории за произхода на химическото чистене. Както много други открития и това става случайно.

През 1885 год. в Париж Жан Батист Жули, собственик на работилница за багрени платове, неволно съборил газова лампа и газта се разляла върху покривката. Той не се ядосал, тъй като покривката вече била изцапана. Газта бързо се изпарила, а Жан Батист забелязал, че покривката станала по-чиста и петната били изчезнали като по чудо. Жан Батист решил да предлага една нова услуга и я нарекъл „сухо почистване”.

Така започнала работа първата регистрирана фирма за химическо чистене.

РАЗТВОРИТЕЛИТЕ

Въпреки, че химическото чистене се нарича “сухо почистване“, то не е напълно сухо. В процеса на почистване са се използвали течности, които в началото са били различни – например терпентин, керосин и бензин. Тези течности са силно запалими. Химическото чистене било много рисков занаят докато не били разработени по-безопасни разтворители, които не са толкова горими.

На практика сериозното развитие на технологичния процес се осъществява във последните 75 години.

След края на Втората Световна война силно летливите въглероден тетра хлорид и три хлор етилен отстъпват пътят на нов продукт – пер хлорен етилен, които е незапалим синтетичен разтворител. Той става доминиращ не само защото е много по-безопасен, но и защото почиства много по-добре. Не изисква толкова сложно оборудване и може да бъде инсталиран практически във всеки един магазин. Това се превръща в идеална качествена услуга за един час.

Разбира се, съществуват и други разтворители за химическо чистене.

Продължават разработките на все по-нови технологии.

Машините за химическо чистене, въпреки разликите, имат един и същ принцип на действие.

МАШИНИТЕ

Има много модели машини за химическо чистене. Въпреки разликите, машините имат един и същ принцип на действие. Всяка една машина има 4 основни компонента:

  • Резервоар
  • Помпа
  • Филтър
  • Барабан

В резервоара е почистващият разтворител. Помпата движи разтворителя през машината по време на процеса на почистване. Филтрите задържат твърдите мръсни частици. А барабанът е мястото, където се поставят дрехите, за да бъдат почистени. Има специални ребра, които спомагат за правилното движение на дрехите вътре в барабана.

Принципът на работа на машината за химическо чистене е много лесен за разбиране. Помпата изтегля разтворителя от резервоара и го изпраща през филтъра, за да се изчисти. Филтрираният разтворител влиза в барабана, отмива мръсотията от дрехите и ги освежава. После изтича от барабана, минава през кошничката за задържане на копчета и отново се връща в резервоара. Този процес се повтаря по време на програмата и така поддържа разтворителя достатъчно чист, за да може да се постигне качествено почистване на дрехите.

След почистващия цикъл разтворителят се изцежда от барабана и започва цикъл на “извличане” на разтворителя от дрехите, т.е. изсушаване. По време на сушенето се увеличават оборотите на въртене на барабана, за да се използуват центробежните сили за подсушаването на дрехите. При подсушаването се използува топъл въздух, който се върти вътре в барабана, за да се изпари евентуално останал разтворител по дрехите. Разтворителят се пречиства в дестилатор, който се загрява и парите отново кондензират в течност. Пречистеният разтворител се връща отново в резервоара.

ПРОЦЕСЪТ

  1. Преглеждане и номериране – всяка поръчка се номерира и описва, отбелязва се датата, за която поръчката трябва да е готова. На всяка дреха се “защипва” номер, който остава там по време на целия процес на почистване. Ако някоя дреха се нуждае от специално внимание, например за отстраняване на петно, това се отбелазва със специално цветно етикетче на мястото на самото петно. Преди самото почистване дрехите се проверяват и сортират според вида обработка.
  2. Предварителна обработка – със специални прерарати за предварително деташиране (от френски detachеr – отстранявам петно) се третират различните видове петна, като употребата на препарата зависи от произхода на самото петно или замърсяване. Силно замърсените дрехи се обработват предварително с препарат, който усилва почистващото свойство на разтворителя в машината.
  3. Химическо чистене – докато дрехите се въртят в барабана, има постоянен приток на разтворител от помпата и филтриращата система. Разтворителят мокри дрехите и извлича мръсотията, след което минава през филтъра, пречиства се и отново се връща в барабана. Следващият цикъл изпомпва разтворителя от барабана и центрофугира дрехите, за да ги изцеди от разтвориталя. Сух въздух подсушава дрехите и извлича всички остатъчни пари от разтворителя.
  4. Последваща обработка – след почистването в химическата машина дрехите се преглеждат за евентуално останали петна. Използува се професионално оборудване и химикали, като дрехите се обработват с пара, въздух и вакуум. При старателна работа повечето петна могат да бъдат отстранени. Някои от тях, обаче, не могат да бъдат напълно изчистени, поради ред причини – например стари петна от танин, фиксирани от топлина; избледнял цвят на дрехата; петна от белина или избеляване от слънчева светлина; петна от боя и други.
  5. Дооформяне – последната фаза включва оформяне, гладене, пакетиране. След като дрехите са почистени, идва ред на гладенето. Използува се професионална гладачна маса с парна ютия и манекен с пара за саката и палтата. Накрая дрехите отново минават през проверка на качеството и поръчките се пакетират и окомплектоват според номерацията.